Biblioteca Județeană "V.A. Urechia" Galați
Catalogul conține  722634  titluri și  1103738 exemplare

 • Întâlnire cu istoria locurilor [Resursă electronică] : Sau "aripa tânără" a istoriei gălăţene
 • Tipul înregistrării: Text tipărit: analitic (parte componentă)
  Responsabilitate: Text şi foto: Victor Cilincă
  Limba: Română
  În: Viaţa liberă [Resursă electronică]. An. 16, nr. 4727, 26 mai 2005 : fotogr.
  Subiect: colocviu
  Subiect: colocviu pe teme de istorie
  Subiect: date istorice
  Subiect: Galaţi, municipiu (istorie)
  Subiect: istorici gălăţeni
  Subiect: istorie locală
  Subiect: muzee gălăţene
  Sumar sau abstract: Prefaîând "Ûntâlnirile de la Mânjina", Muzeul de Istorie Galaîi, în colaborare cu Universitatea "DunÁrea de Jos", Muzeul de ArtÁ VizualÁ ¡i Muzeul BrÁilei, a organizat la sfâr¡itul sÁptÁmânii trecute un foarte interesant colocviu: "Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetÁtori gÁlÁîeni". Ûn sala de conferinîe a Muzeului, în prezenîa directorului instituîiei, cercetÁtor ¡tiinîific gradul I dr. Õtefan Stanciu, prof. univ. dr. Ionel Cândea, arheolog, directorul Muzeului BrÁilei ¡i a prof. univ. dr. Virgil Ciocîltan, de la Universitatea "DunÁrea de Jos", au fost susîinute nu mai puîin de nouÁ teme de cercetare, cu o gamÁ foarte extinsÁ ? câteva mii de ani în doar câteva ore. Intenîia organizatorilor a fost sÁ ofere "colegilor mai tineri", istorici gÁlÁîeni, dar ¡i brÁileni, ¡ansa de a ie¡i direct la public, într-o primÁ sesiune care se va repeta anual. Ideea cu care am plecat este aceea cÁ istoricii ¡i instituîiile specializate trebuie sÁ se adapteze contemporaneitÁ îii, sÁ-¡i facÁ legÁturi pe internet, sÁ adânceascÁ teme, nu sÁ se împrÁ¡tie în cât mai multe perioade, care nu se pot acoperi, sÁ înveîe sÁ facÁ proiecte cu finanîare externÁ, pentru cÁ bani sunt mulîi, foarte mulîi, dar nu ¡i ¡tiinîa de a-I accesa. ÛncÁ? NotÁm, pe scurt, din cele prezentate la seminar. Dr. StÁnicÁ Pandrea, de la Muzeul BrÁilei, a prezentat, folosindu-se de proiecîii, relaîiile dintre mediul geograpic ¡i comunitÁîile eneolitice din sudul Moldovei ¡i nord-estul Munteniei. Drd. Costin Croitoru, de la Muzeul de Istorie Galaîi, cel care a avut ideea colocviului, a prezentat "Troianul" ? valul de apÁrare roman ? în unele izvoare narative române¡ti, relative la spaîiul gÁlÁîean. Rolul ora¡ului Galaîi în comerîul exterior al Moldovei în secolele XVI ¡i XVII a fost susîinut de drd. Cristian Luca, de la Universitatea "DunÁrea de Jos". Drd. Eugen ZuicÁ, ca ¡i urmÁtorii participanîi, la aceea¡i unviersitate, au vorbit despre aspecte ale istoriei catolicismului în zona gurilor DunÁrii în secolul al XVII-lea. Aici au existat comunitÁîi de unguri husiîi, supu¡i administraîiei tÁtare. Credinîe ¡i credincio¡i persecutaîi de regimul comunist la Galaîi ¡i BrÁila - a fost tema de cercetare a drd George Enache, care ne-a fÁcut surpriza sÁ aducÁ ¡i doi studenîi care lucreazÁ la aceastÁ temÁ. Comerîul exterior prin portul Galaîi dupÁ desfiinîarea regimului de "porto franco" a fost tema susîinutÁ de drd. Constantin Ardeleanu. La rândul sÁu, drd. Arthur Tulu¡ a vorbit despre exporturile prin gurile DunÁrii, de data aceasta între anii 1934 ? 1940. Ûntre 1936 ¡i 1939, 43 la sutÁ din export îl constituia petrolul. Activitatea, foarte interesantÁ, a istoricului Constantin C. Giurescu, în calitatea de rezident regal la Galaîi, a fost tema susîinutÁ de drd. Leontin Negru. Deputat, apoi ministru, Giurescu ocupa în 1939 funcîia supremÁ într-una din cele zece regiuni în care fusese împÁrîitÁ îara, cea cu capitala la Galaîi, care cuprindea judeîe din Moldova, Muntenia ¡i Basarabia. Cum trebuie sÁ se adapteze muzeul gÁlÁîean cerinîelor vremii, integrÁrii europene, acest complex de sÁli de expoziîii, Lapidarium, Casa Cuza VodÁ ¡i muzeul instalat în conacul de la Mânjina a fost tema Sorinei Caloian, de la Muzeul de Istorie Galaîi, masterand. Colocviul a continuat cu discuîii, chiar cu unele îndreptÁri ¡i propuneri, din partea cunoscuîilor istorici Paul PÁltÁnea ¡i Dan RâpÁ Buicliu. Profesorul Ciocâltan l-a asigurat pe profesorul PÁltÁnea, decanul de vârstÁ al istoricilor prezenîi, cÁ istoria localÁ rÁmâne în continuare "pe mâini bune".
  Clasificare: 069
  Clasificare: 908(498-Galaţi)
  Titlul Informației Comunitare: "Perspective asupra istoriei locale şi viziunea tinerilor cercetători gălăţeni"
Evaluări
Exportă
Filiala de unde se ridică
Vă rugăm să schimbaţi parola