Biblioteca Județeană "V.A. Urechia" Galați
Catalogul conține  717495  titluri și  1101311 exemplare

limbaje de programare

Subiect Tematic: limbaje de programare
Lucrări: 424 lucrari in 424 publicatii in 4 limbi
AutoCAD : Ghid practic de: (Text tipărit)
AutoCAD 12 de: Que Developement Group (Text tipărit)
Algoritmi fundamentali : O perspectivă C++ de: Andonie, Răzvan (Text tipărit)
ABC-ul informaticii de: Vasiu, Lucian; Vasiu, Ioana (Text tipărit)
AutoLISP : Manual de programare de: Stăncescu, Constantin (Text tipărit)
Algoritmi fundamentali în Java : Aplicaţii de: Logofătu, Doina (Text tipărit)
Algoritmi fundamentali în C++ : Aplicaţii de: Logofătu, Doina (Text tipărit)
Subiecte
fişiere activităţi de bibliotecă modelare obiectuală limbaj C# tehnica programării electronică aplicată tehnologii de proiectare (pagini Web) administrare Web metode numerice matematice mulţimi bloguri limbaj C/C++ HTML 4.0 evoluţie semnale editoriale biblioteca de funcţii CONTI tehnoredactare computerizată SQL XHTML e-learning comerţ electronic interfaţă grafică mediu de programare AutoLISP foi CSS Oracle formatare QuickBasic Borland Pascal 7.0 aplicaţii pentru baze de date Spectrum calculatoare personale (aplicaţii) generatoare site-uri Web comerciale Web (administrare) Netware BORLAND Delphi Turbo Pascal psihologia concursului metode numerice rezolvări JavaScript gestionarea programelor JET manipularea datelor tehnici de redactare subprograme Object Pascal program utilitar editare pagini Web variante de subiecte fond Galaţi programare în Java modele crearea paginilor Web biologie moleculară tehnologii multimedia iniţiere în pprogramare Windows programare orientată pe obiect multimedia QuarksPress 3.3 XML (limbaj de programare) pictograme probleme de informatică biologie limbaj de programare vizuală submeniuri programare orientată pe obiecte variabile Ajax Projects Common Gateway Interface Transact SQL Turbo PROLOG 2.0 desen tehnic editare text terminale limbaj de programare sub Windows programare structurată manual de informatică cls. a IX-a SQL Server 2000 culegeri de probleme programare în Visual componentă electronică exerciţii recapitulative crearea site-urilor Web bazele informaticii (manual) cibernetică iniţiere MathCAD PHP 5 editarea foilor de calcul algoritmi (Java) învăţământ gimnazial şi liceal Visual Basic for Application limbaj de programare Java Microsoft .NET Framework pagini Web PL/SQL site-uri multimedia probleme rezolvate de informatică mediu de operare Windows implementare gramatică algebrică programare editare limbaj de interogare limbaj de marcare utilizare ZX Spectrum mediul RAD hipertext Gl-Bj/2019 algoritmi (C) teoria sistemelor de control editare foi de calcul date (informatică) bibliotecă interfaţă utilizator interogarea bazelor de date management video digital programare în Pascal foaie de calcul iniţiere în informatică aplicaţii Windows limbaje de programare Pascal Concurent jQuery Visual Basic. NET Perl manual opţional reţele internaţionale Borland C proiectarea paginilor Web ingineria programării obiectuale redactare de texte Visual Basic 6 cls. V-IX aplicaţii (informatică) test grilă concursuri de programare disc CD-ROM Quattro Pro 6 donaţie Ionescu Ion rezolvări asistate de calculator teste de informatică examen de bacalaureat erori plachetă electronică animaţie pe Web Visual J++6 document HTML BASIC Access 97 VBA sistem de operare lucrul în reţea baze de date STL tehnici avansate de programare manuale calcul statistic prezentare grafică sisteme de conducere a bazelor de date programare în C tehnologia informaţiei (IT) limbaj de marcare extensibil aplicaţii Turbo Pascal informaţie elevi gălăţeni documente Web programe Pascal limbaj de prelucrare a datelor programe open-source editori HTML 4 algoritmi (C++) limbaj de programare LaTeX limbaje procedurale bioinformatică ghid de programare limbaj de programare Pascal proiectarea limbajelor de programare exerciţii de Turbo Pascal aplicaţii Pascal învăţământ liceal programarea bazelor de date DHCP Acces SQL gimnaziu bază de date relaţionale funcţii CONTI Galaţi (tipografii) cls. XI algoritm matematic lucru în reţea Visual FoxPro 6.0 tipărit în România calculator probleme funcţii virtuale grafică pe calculator baze de date relaţionale interferenţe Web Gl-Bj/2016 algoritmi program de calculator JavaServer Pages sisteme de programe informatică jocuri instructiv-educative organizarea informaţiei situri multimedia interogări HTTP olimpiade programare funcţională C programare în limbaj de asamblare lucrări de laborator AngularJS hardware depanare sinteze gestionarea fişierelor python Turbo BASIC teste grilă viaţă SharePoint culegeri de programe programare obiectuală d'Base proiectare electronică teoria complexităţii algoritmilor programe de aplicaţii (construcţie) pagină Web calcul tabelar reţea internaţională examene tehnoredactare învăţământ superior MIX Access fizica pentru liceu NoSQL studenţi gălăţeni programare în DELPHI gestiunea aplicaţiilor standarde de programare grafică pe calculator (program) Web (animaţie) Node.js BORLAND matematică calculatorie aplicaţii financiar-contabile programe de calculator Logo limbaj Java comunicaţii digitale aplicaţii practice prezentări grafice bibliografie de referinţă procesare de texte Access 2.0 manual calculatoare programare în FORTRAN clipper probleme propuse limbaje de asamblare Turbo Pascal 7.0 mediul Windows Limbaj C limbaj de asamblare soluţii şi răspunsuri programare structurată în COBOL modulaţii aplicaţii multimedia jocuri pe calculator utilizarea limbajului machete XHTML (limbaj de programare) calcul ghidul programatorului calculator FELIX CIP soluţii hipermedia curs ierarhii de clase PowerPoint CD PowerPoint 2003 codare jocuri pentru copii reţele MongoBD programare Web şah program open-source instrucţiuni de bază ferestre proiectarea plachetelor electronice site-uri Web PHP limbaj de manipulare a datelor Turbo C++ învăţământ secundar învăţământ primar fişier sursă Linux foi în stil cascadă funcţii de bază LISP software pe INTERNET dBase IV algoritm seminumeric servere componente ActiveX limbaj BASIC tehnica modelării obiectuale text reţele neuronale Excel 5 logică matematică electronică informaţii programa şcolară concursuri cls. X aplicaţii web programare orientată pe evenimente teorii ştiinţifice probleme de PASCAL programe de bibliotecă servicii INTERNET Flash 5 generarea automată a programelor disc compact aplicaţii economice limbaj de baze de date compilator ghid de utilizare sisteme de calcul Excel ghid practic Windows Forms limbaj SQL algebră cărţi în limbi străine obiecte (programare) jocuri de gândire noţiuni specifice bazelor de date programare STL proiectare asistată de calculator poştă electronică calculator personal Galaţi (edituri) construirea programelor de aplicaţii Java DOS structuri de control VBA MS-DOS Borland C ÍÍ 4 programare în dBase IV Matlab meniu (informatică) programare în PHP 4 teoria informaţiei prelucrarea imaginilor telecomunicaţii C, limbaj de programare învăţământ algoritm numeric metode de proiectare comunicaţii program de prezentare grafică aplicaţii şi ferestre multiple Gl-Bj/2017 COBOL manual de informatică liceu originile vieţii WordPad limbaj Cobol/2 activități școlare generarea aplicaţiilor Windows grafică algoritm de calcul applet-uri contabilitate gestionarea memoriei publicaţii pentru copii PowerPoint 97 curs rapid exerciţii de COBOL structura calculatoarelor probleme rezolvate administrare (baze de date) tehnici de programare algoritm Delphi algoritm fundamental limbaj C++ prelucrarea datelor comenzi concepte de bază funcţii Gl-Bj paradoxuri etichete HTML programare în C# ghid ilustrat aplicaţii evoluţionism execuţie Galaţi (personalităţi) calcul numeric bazele informaticii accesare INTERNET securitatea în Java microcalculatoare profesionale grupuri algoritmi în C++ multimedia în Delphi limbaj de programare orientat spre obiecte operaţii matematice servicii web redactare articole ştiinţifice atelier de lucru sisteme de programare web Design grafice foxPro java 2 AutoCAD Lotus 1-2-3 proiectare asistată pe calculator (program) Visual Basic autori gălăţeni limbaj de scriptare memorie Windows 98 manual universitar Extensible Markup Language Windows cu C# C# programe de explorare editor de prezentări SQL Server limbaje specifice de programare programare Windows în Delphi 5 sistem de gestiune a bazelor de date programare concurentă şi distibuită manual de management WINDOWS NT Workstation 4.0 Delphi 5 e-mail informaţii multimedia inteligenţă artificială IBM PC imagini grafice arhitectura calculatoarelor interogări exerciţii de programare PC exemple HC cibernetică matematică sisteme de gestiune a bazelor de date bază de date aplicaţie Windows ghid structuri de date OrCAD compilare programe de instalare conectare la reţea web semantic CSS explorare Web SMIL (limbaj de programare) cărţi pentru copii Ruby Access 97 sistem UNIX Microsoft Office Microsoft, firmă culegere de probleme teste grilă de informatică ACAD informatică în învăţământ Bash exerciţii practice AutoCAD 2 informatică aplicată cod-maşină JSP programare asistată de calculator tehnologii de proiectare design Web exerciţii îndrumar PASCAL TIME (limbaj de programare) teoria grafurilor compact disc Windows 2000 Visual C++ 4 analiză lexicală analiză matematică 2002-2004 simulare managerială Visual C++ .NET iniţiere în calculatoare programarea calculatoarelor învăţământ gimnazial manual de programare gestionarea imprimantelor desen pe calculator instrucţiuni CPU instrucţiuni CD-ROM editarea paginilor Web utilizarea calculatoarelor jocuri tehnologii informaţionale mecanisme MACRO matematică computaţională programare cod obiect analiză semantică gestionarea bazelor de date maşini de calcul programare în C şi C++ funcţionare copii structuri studii de caz programare avansată module de clasă managementul societăţilor comerciale UNIX proiectarea aplicaţiilor inserarea şi editarea elementelor grafice grafuri tipuri de date redactarea documentelor studiu individual World Wide Web Visual Studio .NET comunicaţii de date bacalaureat 2002 voluntari gălățeni meniu şi ferestre sistem programare cu obiecte bibliotecă de clase fişier reţea conectată la internet cls. IX proiecte de manuale Cobra programe de proiectare (software) Oracle 7 SIMACO C-limbaj de programare bazele limbajului documente HTML limbaj FORTRAN depozit legal local analiză numerică PostgreSQL Laravel Scratch carte electronică programe de editare limbaj de programare proiectare FOXPRO 2.6 mediul Visual Basic structuri arborescente analiză sintactică jocuri şi strategii industrie textilă curs universitar grafică inginerească programare prin componente limbaj raţional programe utilitare securitatea informaţiei TIM-S aplicaţii ale programării CGI microprocesoare C++ tipărire Clipper 5.0 cls. IX-X BORLAND C++ programe Visual Basic 6.0 comunicare subiecte de bacalaureat Fortran operatori e-book funcţii sistem logoMatematica traducere în lb. română ghid de informatică medii de programare explorare în reţea limbaj TURBO PASCAL calculatoare personale Word PHP 4 limbaj HTML programare în Web tabele limbaj Delphi programare matematică programare Windows calculator de proces Galaţi (tipărituri) programare în C++ proiectarea bazelor de date limbaj automat Standard Template Library programe grafică Intranet limbaj Sol Plus sisteme de operare reţele Windows software limbaje programare în Matlab memorizare programe de calcul diagrame editori de texte societăţi comerciale arbori (informatică) foxBase limbaj Pascal magazin virtual programare concurentă MySQL Internet Windows 95 interfaţă imagini matrici publicarea bazelor de date Acces în INTERNET Web reprezentări grafice limbaj PHP Biblioteca Framework Class dbase baze de date multimedia manual de informatică browser reţele de calculatoare Turbo Pascal 6.0 teste probleme pentru liceu HTML (limbaj de programare) concursuri de informatică bareme QBasic HTML editare de pagini Web îndrumar de laborator probleme de programare DOM Scripting aplicaţii Basic aplicaţii în Fortran XML/Flash orientarea pe obiecte matematică manual de informatică cl. a IX-a
Vă rugăm să schimbaţi parola